1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Marek Nowakowski - Nowakowski Business Consulting, Spacerowa 104, 32-200 Miechów;
W sprawie danych osobowych możesz się z nami skontaktować także na adres email: mn@emcdesign.eu lub telefonicznie
2) Z administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres email: mn@emcdesign.eu, tel.: 0048 535385635.
3) gdy skontaktujesz się po raz pierwszy poproszę Cię o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu/adresu email, nazwy przedsiębiorstwa; Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – Mam prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która chce zawrzeć umowę – bez tego nie będzie możliwe zawarcie umowy; Gdy zawrzemy już umowę, zmieni się podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
4) Twoje dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane do czasu gdy nie wyrazisz woli ich zmiany
5) Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice mojego przedsiębiorstwa.
6) Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
7) Podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO;