Rozwój energetyki odnawialnej jest błyskawiczny, tak samo błyskawiczny jest rozwój regulatorów także w przemyśle. Takie regulatory próbuje projektować wiele przedsiębiorstw, certyfikuje je znakiem CE i wprowadza do obrotu. Takie regulatory zakupują instalatorzy i instalują. Wszystko wydaje się OK, ale jest jeden mały problem – brak wiedzy lub informacji. A regulator regulatorowi nie jest równy. Różnice są olbrzymie.

Dla zobrazowania różnic w pozornie podobnych regulatorach posłużę się przykładowym pytaniem:

a) Czy regulator bezpieczeństwa GERB60VDC PLC może być użyty samodzielnie do sterowania procesem grzania ciepłej wody użytkowej CWU w układach hydraulicznych zamkniętych?

Odpowiedź brzmi: Tak, regulator bezpieczeństwa GERB60VDC PLC może być użyty samodzielnie do sterowania procesem grzania ciepłej wody użytkowej CWU w układach hydraulicznych zamkniętych.

b) Jednak odpowiedź na to samo pytanie zadane w odniesieniu do regulatora GER60VDC lub GER60VDC PLC będzie brzmiała:

Nie, regulator GER60VDC i GER60VDC PLC nie mogą być użyte samodzielnie do sterowania procesem grzania ciepłej wody użytkowej CWU w układach hydraulicznych zamkniętych. Pomimo zachowanej powtarzalności i jakości nie spełniają wymagań bezpieczeństwa.

Wielu instalatorów zacznie szukać certyfikatu CE i ze zdziwieniem znajdzie go zarówno w jednym jak i drugim rozwiązaniu. W czym tkwi różnica?

Różnica tkwi w rozwiązaniach konstrukcyjnych regulatora bezpieczeństwa i docelowym zastosowaniu.

Regulator bezpieczeństwa ma wykonaną analizę bezpieczeństwa pod kątem obszaru stosowania zgodną ze standardami światowymi zarówno w wojsku jak i przemyśle ciężkim. Wyniki tej analizy zostały w nim zaimplementowane i miały silny wpływ na jego rozwiązania sprzętowe, programowe, sposób instalacji, sposób certyfikacji ... . Ten regulator potrafi wykrywać błędy instalatora, błędy środowiska jak i własne awarie, które mogą spowodować zagrożenie. Umie skutecznie przeciwdziałać zagrożeniu i wymuszać także na instalatorze rzetelnie prowadzoną instalację. Jego konstrukcja zapewnia, że tylko w 100% sprawny system będzie realizował zadania do jakiego został zaprojektowany.

c) Co oznacza użycie regulatora niecertyfikowanego dla układów hydraulicznych zamkniętych do grzania CWU w układzie zamkniętym?

Szanowni państwo - Skuszeni pozorną oszczędnością wykonując taką instalację tworzymy potencjalną bombę w której aktywujemy zapalnik czasowy. Kiedy taki układ ulegnie uszkodzeniu zagrażającemu bezpieczeństwu - nikt z nas nie wie. Jednak kiedyś nadejdzie taki dzień, a źle zaprojektowany układ do realizacji tej funkcji nie wykryje takiej awarii i nie będzie umiał jej przeciwdziałać. Może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa, uszkodzenia mienia znacznej wartości. W ten sposób instalator - jako producent instalacji - wprowadza na rynek nowy produkt/instalację nie spełniającą wymagań norm. Naraża się na olbrzymie kary finansowe.

Szanowny instalatorze – zapomnij o takich praktykach: Przyszłość Twoja i Twoich klientów jest tutaj najważniejsza. Zapomnij o podejmowaniu takiego ryzyka. Używaj tylko i wyłącznie certyfikowanych  układów grzania do właściwych zastosowań- regulatorów bezpieczeństwa firmy EMC SUPPLY - dla rozwiązań grzania CWU w układach hydraulicznych zamkniętych. Dzisiaj oszczędzisz kilka złotych a instalacja jest na lata. Ciężar ze źle wykonanej pracy będzie ciążył nad tobą tak długo jak długo taka instalacja działa.

Aby było ciekawiej - każdy z tych regulatorów ma zaimplementowane takie same algorytmy pozyskiwania energii odnawialnej. Ilość pozyskanej energii w tych samych warunkach będzie identyczna.

Analogicznie do regulatorów DC takie same różnice są pomiędzy regulatorami GERB230VAC PLC a regulatorami GER230VAC.

Regulatory GERB230VAC PLC są regulatorami bezpieczeństwa i mogą samodzielnie sterować procesami grzania wody CWU w układach hydraulicznych zamkniętych przy zasilaniu z sieci AC 230V.

Regulatory GER230VAC przy stosowaniu w takich instalacjach wymagają dodatkowych zabezpieczeń wymaganych przez normy.

Proszę pamiętaj - Regulatory bezpieczeństwa to algorytmy działania urządzenia opracowane w oparciu o tysiące godzin prac B+R i czyniące to urządzenie inteligentnym - wiedzącym czego wymagać od środowiska w jakim jest zastosowane w celu bezbłędnego i bezpiecznego realizowania funkcji do których zostało zaprojektowane. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Życze samych przemyślanych decyzji.